Cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem
Cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem

Na rynku v Bystřici

Hudební nosič Na rynku v Bystřici je druhý v řadě. Tento kompaktní disk zpracovává převážně písně z obce Rusava. V nich se mimo jiné odráží těžké životní podmínky místního lidu, chudoba, neúrodnost horského kraje, v jedné se dokonce zpívá: „...Je tam konec chleba, začátek kaméní a my si přeca myslíme, že nad Rusavu néni“.     

Zdejší obyvatelstvo si i přes silnou rekatolizaci zachovalo evangelickou víru. Pozůstatky dávného kostelního zpěvu se odrážejí ve starobylé písni „To eformické děvče“, která je zároveň nápěvkem ke specifickému tanci Vałaská. Nechybí ani písně k tanci „točená“, valčíky „púščané a třasené“, polky, starodávné – písně, při kterých tenkrát, stejně jako dnes, lidé zapomínali na starosti všedního dne a které poskytovaly prostor pro spontánní lidovou tvořivost.

Píseň „Na rynku v Bystřici“ byla zapsána ve sbírce slovanských lidových písní, která vyšla poprvé v roce 1842 v dánském hlavním městě Kodaň. I když písně z Rusavy a nejbližšího okolí (Bystřice pod Hostýnem, Rajnochovice, Podhradní Lhota) tvoří základní pilíř tohoto nosiče, můžete si poslechnout i písně z dalších oblastí valašského regionu.

Snad se nám tedy podaří rozšířit krásu rusavských lidových písní mezi blízké i vzdálenější příznivce.

Kompaktní disk Na rynku v Bystřici můžete objednat zde.

Akce

Žádná plánovaná akce

Facebook

Připojte se k nám

Kontakt

Kateřina Kovaříková
mobil: +420 774 825 414

e-mail: bukovinka@email.cz