Cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem
Cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem

Hostýnská píšťalička 2024

CM Bukovinka ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Bystřici pod Hostýnem pořádá soutěž v sólovém zpěvu lidových písní určenou pro děti od 7 do 15 let. Soutěž se bude konat v neděli 11. února 2024 v sále ZUŠ od 14 hodin.

 

Online přihláška - přihlášky uzavřeny

Obecné informace

Přehlídka v sólovém zpěvu lidových písní z Valašska, Záhoří a Hané je určena pěvecky nadaným dětem s dobrou výslovností a intonací ve věku od 7 do 15 let včetně. Rozhodující je věk účastníka dosažený k 31. 12. 2024.

Účastníci se do soutěže mohou přihlásit v kategoriích:

I. kategorie - pro děti ve věku od 7 do 9 let

II. kategorie - pro děti ve věku od 10 do 15 let

Účastníci se představí nejlépe v lidovém kroji (kroj není součástí hodnocení soutěžního výkonu).

Délka písně není limitována počtem slok, obvykle stačí 2-3 sloky. Pořadatelé věří ve zdravý úsudek všech, kteří dětem s přípravou na přehlídku budou pomáhat. Není povoleno zpívat blok sestavený z více písní.

Zpěváčci se soutěže účastní na vlastní náklady.

Před samotným zpíváním doporučujeme dětem dát jeden základní tón nebo souzvuk (v místě konání soutěže je k dispozici klavír).

Výkony soutěžících posoudí odborná porota, a to podle následujících kritérií:

- obecná hudební kvalita výkonu (intonace, rytmus, frázování, dynamika, výslovnost textu)

- obecná pěvecká kvalita výkonu (výběr tóniny, práce s hlasovým rozsahem a témbrem)

- regionální a stylová čistota výkonu (výběr písně a stylové zvládnutí jejího charakteru, správná výslovnost příslušného nářečí, volba písně přiměřená k věku interpreta)

- celkový hudební projev a emocionální náboj výkonu

Na základě hodnocení výkonů vybere porota podle tohoto klíče:

do regionálního kola “Valašsko” (Vsetín/únor-březen 2024)

- z I. kategorie - 2 děti

- z II. kategorie - 3 děti

- z III. kategorie - duetto, vícehlas

do regionálního kola “Haná/Záhoří” (Přerov/únor 2024)

- z I. kategorie - 2 děti

- z II. kategorie - 2 děti

- z III. kategorie - duetto, vícehlas

 

Pravidla pro účastníky I. kategorie:

- účastníci zazpívají dvě lidové písně z Hané/Záhoří nebo z Valašska

- účastníci I. kategorie zazpívají dvě lidové písně a capella (doporučujeme zpívat obě písně rytmické)

Pravidla pro účastníky II. kategorie:

- účastníci zazpívají dvě lidové písně z Hané/Záhoří nebo z Valašska

- účastníci II. kategorie zazpívají jednu lidovou píseň volného, rubatového charakteru a druhou rytmickou (písně musí být bez vlivu novodobých hudebních žánrů nebo dechové hudby)

- jednu z písní může účastník zazpívat za doprovodu cimbálu/cimbálové muziky

- účastník spolu s přihláškou odevzdá notový zápis písně včetně uvedení tóniny, v níž je interpretována

(Zvolené dvě písně není možné po okresním kole již měnit s ohledem na připravené hudební úpravy (doprovod muziky).

Akce

Žádná plánovaná akce

Facebook

Připojte se k nám

Kontakt

Kateřina Kovaříková
mobil: +420 774 825 414

e-mail: bukovinka@email.cz